Archive for August 29, 2012

5467

Insurance Details

Sr. No.

Ambulance No.

Location

Insurance

(From)

Period

(To)

1

MH-01-L-6718 Bandra

21.08.2012

20.08.2013

2

MH-01-L-6641 Juhu Beach

08.08.2012

07.08.2013

3

MH-01-L-6642 C.S.Parmar (H.G.Purohit)

14.02.2012

13.02.2013

4

MH-06-J-4868 Sant Gadge Maharaj

09.02.2011

08.02.2012

5

MH-06-J-5216 Bhiwandi (Godown)

08.08.2012

07.08.2013

6

MH-01-SA-3357 Motor Bike

22.02.2012

21.02.2013

7

MH-01-L-6631 Sindhudurg(Bhiwandi Godown)

16.06.2011

15.06.2012

8

MH-01-L-6602 Bhiwandi Godown

02.11.2012

01.11.2013

9

MH-01-L-6660 Jalgaon (Jamod)

26.07.2011

25.07.2012

10

MH-01-L-6607 Aakot

27.07.2012

26.07.2013

11

MH-01-L-6691 Tumsar (Bhandara)

31.07.2011

01.08.2012

12

MH-01-L-6705 Roshanlal Bansal

27.07.2012

26.07.2013

13

MH-24-F-5300 Sangli

01.08.2011

31.07.2012

14

MH-01-DA-2538 Kalyan (Shivalaya)

28.09.2011

27.09.2012

15

MH-06-J-5079 Ludhiyana (Punjab)

20.10.2011

19.10.2012

16

MH-01-L-6710 Amravati

15.10.2010

14.10.2011

17

MH-15-AG-2599 Nashik

21.10.2010

20.10.2011

18

MH-01-L-6711 Ghatkopar (M.Patel)

02.11.2012

01.11.2013

19

MH-01-L-6752 Thane (Blood Bank)

12.11.2010

11.11.2011

20

MH-01-L-6754 Erandol (Jalgaon)

11.12.2011

30.11.2012

21

MH-01-L-6643 Met with Accident Condemned(Tumsar Bhandara)

 

 

 

Sr.No.

Ambulance No. Location

Insurance

Period

1

MH-20-9119 Aurangabad

2

OR-02-AD-5489 Orissa

3

MH-02-L-933 Jalna

 

 

 

 

 

 

Regular Members

Sr No.

Name

Contact No.

Email

1

Shri Jagdish Aggarwal (O) 0184-2221120

2

Shri Mukesh Aggarwal (M) 09416031853

3

Shri Vijay Kumar Dhir (m) 9812029915

4

Shri Rajan Kumar Garg (M) 9315440753

5

Shri Pawan Gupta (O) 0184-2221704

6

Shri Ripen Gupta (M) 9896023557

7

Col. Suresh Gupta (R) 0184-2230583

8

Shri Vineya Goel (O) 2272648

9

Shri Ashok Kumar Goyal (O) 2202425

10

Shri Rajesh Goyal (O) 2250524

11

Dr.P.K.Jain (O) 01745-242901

12

Shri B.K.Lamba (M) 9896256290

13

Shri H.R.Mittal (M) 09416411221

14

Shri Gurjinder Pal Singh (M) 981209025

Patron-Members

Sr No.

Name

Contact No.

Email

1

Shri Ratilal Jagjivandas Akhani

(M) 9825722184

2

Kadam Packaging Industries

3

Micro Minerals

4

Ajanta Trading Company

 Life-Members

Sr No.

Name

Contact No.

Email

1

Shri Ramesh Shamji Desai

(O) 079-26923572

Patron-Member

Sr No.

Name

Contact No.

Email

1

Dr.Dipak M.Mankame

 Life-Member 

Sr No.

Name

Contact No.

Email

1

Shri.Raghunath S.Abhyankar

2

Shri.Raghunath Deshpande

3

Shri.Abhay Joshi

4

Shri.Subhash R.Puranik

5

Shri.Sudhakar S.Prabhu

6

Shri.Ramesh Sogal

 Regular-Member 

Sr No.

Name

Contact No.

Email

1

Shri.Vivek Kamath

2

Shri.Ramesh Mehta

3

Miss.Rita Shroff