2009-10

GOVERNING COUNCIL MEMBERS – 2010
(National Head Quarter)

 

 • Shri M. P. Mansingka                          Chairman
 • Shri N. B. H. Kuikarni                         Vice-Chairman (Admn.)
 • Shri H.F.j. patrawala                          Vice-Chairman (Finance)
 • Shri T. S. Bhal                                   Managing Director
 • Shri R. R. Chokhani                            Jt. Managing Director
 • Shri Narayandas Mandana                   Director
 • Dr Santosh Kumar U. Jain                   Director

Ex-Officio Directors

 • Shri Vijay Dad                                   Mahatrashtra
 • Shri Suresh Gaggar                           Mumbai
 • Shri R. R. Varma                               Bihar
 • Shri Briaj Das                                   Orissa
 • Shri Gaurang Bhai Patel                     Gujarat
 • Shri G. Suryarao                               Andhra Pradesh
 • Shri Rahul Kochgave                         Uttarakhand
 • Shri D. P. Goyal                                Madhya Pradesh
 • Adv. P. Haridas                                 Tamil Nadu
 • Shri Himanshu Ranjan                        Punjab
 • Shri Naresh K. Gupta                         Hariyana

Overseas Ex-Officio Directors

 • Dr S. B. Gor                                     Kenya
 • Dr. Deepak M. Mamkame                    U.S.A.
 • Shri Hardyal Singh Luther                   U.K.

MAHARASHTRA STATE

(Working Committee)

 • Dr. B. P. Gaikwad                               Chief Co-ordinator
 • Shri, Suresh Kote                               President
 • Dr. Arun Dadhich                                Vice—President
 • Shri. Mahendra Patel                            Vice—President
 • Shri. Ashok S. Shinde                         Secretary
 • Shri. Kashinath Misal                           Jt. Secretary
 • Shri. Subhashchandra Sarda                Jt. Secretary
 • Shri. Jagdish Navandar                        Jt. Secretary
 • Shri. Bhagwan Raut                            Treasurer
 • Dr. Ajit Jadhav                                    Director
 • Shri Madhukar Anna Vaidya                  Director
 • Shri Suhhash Dabre                            Director
 • Shri Vivek Mantri                                 Director
 • Shri Ravindm Agarwal                          Director
 • Shri Shania Hole                                  Director
 • Advocate Satish Bhope                        Director
 • Shri  Dyaneshwar Badhe                      Director – Publicity
 • Dr. G. M. Karajgaokar                          Director – Project
 • Dr. Sunil L. Patil                                  Director – Project
 • Shri Babanrao Dolas                            Director – Project

MUMBAI COMMITTEE

Patrons

 • Shri Vishwanath Agarwal                     Shri Jitendra Mehta
 • Shri Shankarlal Kejriwal                       Shri Kamal Kumar Barjatya
 • Shri Roshanlal Bansal

       President Emeritus

 • Shri Shyamlal Khemka

      President

 • Shri Suresh Gaggar

      Vice Presidents

 • Shri Ravindra Mansingka                     Shri Mahendra Patel
 • Shri H. G. Purohit                               Shri R. R. Chokhani
 • Shri Sujeet Singh                               Shri Suresh Nagrecha
 • Shri Manibhai Patel

      Secretary

 • Shri Bipin Patel

      Joint Secretaries

 • Shri Jagdeep Singh Chandok
 • Shri Mohmmed Bhindarwala
 • Shri Ravilal Patel

      Treasurer

 • Shri Rakesh Jain

      Joint Treasurers

 • Shri Paresh Mehta                                Shri Amar Moiwani
 • Shri Govind Sarogi

      Chief Co-ordinator

 • Shri Subhash Udaipuri

      Project Directors

 • Dr.  N. B. Chhajed                              Dr. Satish Pathak
 • Dr. Santosh Kumar Jain                       Dr. Sandeep Jeste
 • Dr. Manik Ruia                                    Dr. Sudhir Deshmukh
 • Shri Puran Singh Banga                       Smt. Zenobia Khodaiji

Public Relations

 • Shri Ashwin Kumar Joshi
 • Shri Mitesh Kapadia