2011-12

GOVERNING COUNCIL MEMBERS – 2011-12
(National Head Quarter)

Sr No.

Name of the Member

Designation

Contact No.

Email ID

1

 His Holiness Swami Shri Shivendra Puri

Patron

9890764688

gurujipuri@hotmail.com

 2

 Shri M. P. Mansinghka

,,

9820007238

mpmansigka@gmail.com

 3

 Shri Vishad Mafatlal

,,

022 40083636

 

 4

 Shri Vishwanath Agrawal

,,

9322244548

vla@donear.com

 5

 Shri N. B. H. Kulkarni

,,

9820000185

nbhk@vsnl.net

 6

Shri Shyamal Khemka

,,

9869123041

dsk77@rediffmail.com

 7

 Shri Nickunj Shah

,,

9821014411

info@nickunjgroup.com

 8

 Shri Parvez S. Lakdawala

,,

9819803532

 

 9

 Shri Jagdish Bansal

,,

9820032210

 

 10

 Shri Narayandas Mandhana

,,

9323876884

 

 11

 Smt. Urmila Gupta

,,

9820350036

 

12

Shri Radhesham Chandak

,,

9822229381

 

13

Shri Suresh Gaggar

Chairman

9821160980

gaggars@gmail.com

14

Shri R.R. Chokhani

Vice Chairman (Admn)

9820056589

contact@rrcfinancials.com

15

Shri H. F. J. Patrawala

Vice Chairman (Finance)

9821012324

ppmp@boms.vsnl.net.in

16

    Shri T. S. Bhal

Managing Director

9820001954

tsbhal@hotmail.com

17

Shri Bipin Bhai Patel

Joint Managing Director

9819620400

servicelinkpatel@yahoo.co.in

18

Shri Ratibhai Akhani

Financial Advisor

9825722184

dakshinamurti_ho@yahoo.com

19

 Shri Mihir Mehta

Director Finance

9821098823

mihirmehta77@gmail.com

20

 Shri Suresh Saharia

,,

9821109409

scsaharia@yahoo.com

21

 Shri Paresh Mehta

,,

9820027932

Pareshmehta1@yahoo.co.in

22

 Shri Stewart d’Souza

,,

9821039777

stewart.desouza1@gmail.com

23

 Shri Pradeep Patel

,,

9822047781

madhoorbuild@yahoo.com

24

 Shri Dilip Porwal

,,

9821164754

leenabuilder@gmail.com

25

Shri Mahendra Patel

Director Project

9322233527

meghred@gmail.com

26

Shri Ashok Shinde

,,

9422283233

 

27

Shri Subhash Udaipuri

,,

9322231660

subaipuri@yahoo.com

28

 Capt.Swaminathan

,,

9821163794

capt2063@hotmail.com

29

 Smt Reena Narayan

,,

9821620297

capt_manu@mtnl.net.in

30

 Dr.Tushar Desai

,,

9821135577

aashrwadlab@gmail.com

31

Shri Manik Mundhe

Director Public Relations

8898569999

manikmunde1960@gmail.com

32

Shri R.C.Sharma

,,

9423307830

 

33

Shri R.R.Verma, Bihar

,,

9431018024

rajivaranjanin@yahoo.co.in

34

 Smt Zenobia Khodaiji

,,

9820308163

zenobiawishwell@hotmail.com

35

 Shri Suresh Kote, Pune

,,

9422521816

lijjatpune@vsnl.det

36

 Arch Shri Pravin Naik

Overseas Co-ordinator

9820121204

pravin.naik@hotmail.com

37

 Advocate Shri Nitin Pradhan

Director Legal

9820057653

 

38

 Shri Vijay Dad, Maharashtra

Ex-Officio Directors

   

39

 Shri R.R.Verma, Bihar

,,

   

40

 Shri Subhash Agrawal, Orissa

,,

   

41

 Shri Gaurang Bhai Patl, Gujrat

,,

   

42

 Shri G.Surya Rao, Andhra Pradesh

,,

   

43

 Shri Rajendra Gautam, M.P.

,,

   

44

 Shri Sunil Khetan, Tamil Nadu

,,

   

45

 Shri Himmat Bhai Patel, Gujrat

,,

   

46

 Shri Himanshu Ranjan, Punjab (Ludhiyana

,,

   

47

 Shri H.G.Purohit,

President, Mumbai (West)

9819122856  

48

 Shri Mahendra Patel

President, Mumbai (East)

   

49

Shri Rajiv Sanghvi

President, Mumbai (South)

   

50

 Dr.S.B.Gor, Kenya

Overseas Ex-Officio Directors

   

51

 Dr.Deepak M.Mankame, USA

,,

   

52

 Shri B.S.Mann, UK

,,

   

53

 Shri Veerendra Bhargava

Media Advisor