Bihar Flood – 2008

Period : 01.07.2008

Places : Bihar-Madhepura Distt. & Kathiyar Distt of Bihar

No.of beneficiaries: 40,000nos.

Names of the donors
Manav Jyot (K.C.Luthia)

3,12,956/-

M/s.First Fitness (India) Pvt.Ltd.

1,00,000/-

Sadbhav Foundation

36,000/-

Shree Umiya Mahila Bhajan Mandal

15,500/-

Smt.Gunilal V.Mehta

10,000/-

Hi-Tech Infra (India) Pvt.Ltd.

5,000/-

Shri Mansukhlal N.Tolia

5,000/-

Smt. Saroj J.Shah

5,000/-

late Shri Samji Jivraj Dholu (Through Shri Piyush Patel)

5,000/-

Shri Bhagwanji K.Shankala

2,500/-

Shri Pravin Tripathi

1,001/-

Manav Jyot (Paras Shah)

30,680/-

Total Rs.

6,54,637/-

Donation in Kind for Bihar Flood Relief
Shri Vishwanath Agarwal
Shri Puran Singh Banga
Shri K.C.Luthia
Shri Sameer V.Zaveri
The Jain Social Group (Dailana)
Shri Paras Shah
Sau.Aarti Surendra Nath
Smt.Jigna Shrinath Kale
Shri Rajnath Yadav
Shri M.S.Gandhi
Shri Manilal Kanji Dholu
Shri Premchandbhai Meghjibhai Pokar
Shri Bhaskar L.Kathe
Shri Manilal Govind Senghani
Shri Bhagwanji Karamshi Shankala
Shri Maganlal Nanji Ukani
Shri Narsibhai Meghbhai Pokar
Shri Arjanbhai Kanjibhai Patel
Shri Mohanbhai Karasabhai Pokar
Smt Reeta Samby